hero

Веслачки клуб

Београдски универзитет

Заступници

Милан Окановић

Милош јевтић

Органи клуба

 • Скупштина
 • Председник клуба: Милан Окановић
 • Управни одбор:
  • Милан Окановић
  • Милица Окановић
  • Игор Прибичевић
  • Јадранка Поповић
  • Марија Брзић

Кратак историјат

Иницијатива за развој студентског веслања потекла је од студената Факултета организационих наука, бивших веслача. Жеља ове групе студената била је да студентска популација има могућност да тренира и такмичи се у овом јединственом спорту, по угледу на познате универзитетске клубове Оксфорд и Кембриџ и друге универзитетске клубове у Европи и Свету. На страним универзитетима студенти имају могућност да, поред студирања, време проводе у оквиру веслачких клубова што представља додатну вредност студирања.

У циљу одрживости иницијативе развоја студентског веслања регистрована је спортска организација. Регистрацији удружења претходила је веслачка секција Факултета организационих наука, основана у марту 2006. године. Поред институционалних и структурних предуслова за одрживост ове иницијативе, акценат се ставља и на дефинисање и промовисање вредности, мисије, визије и стратегије Веслачког клуба „Београдски универзитет“.

Вредности и мисија Клуба одређују трајни карактер наше спортске организације. Оне представљају конзистентан идентитет који је нешто више од трендова, услуга и индивидуалних појединаца (оснивача или управе) који воде Клуб. Оне за Клуб имају унутрашњу вредност и значај за све садашње и будуће чланове.

Вредности које негујемо

Интегритет

Оно што радимо, одговара ономе што желимо да изразимо, кажемо и мислимо.

Одговорност

Слободни исказујемо своје мишљење, дајемо предлоге и прихватамо одговорност за рад на остварењу циљева.

Поверење

Дајемо поверење један другом и радимо ствари зарад постизања поверења других у нас.

Припадност

Имамо осећај припадности, доживљавамо Клуб као своју „другу кућу“.

Постигнуће

Утврђујемо циљеве и налазимо начине за њихово достизање без обзира на препреке које нам стоје на путу.

misija

Мисија клуба је

Веслачки клуб „Београдски универзитет“ промовише волонтеризам и активизам, здрав начина живота, развија спортски дух и негује тимски рад, чиме развија личност и физичку кондицију својих чланова, кроз изазове који пружа спорт.

Чланства у савезима

Систем такмичења

Наши чланови наступају углавном на међународним студентским регатама, као и на државним првенствима у Републици Србији. Од највећих успеха издвајамо неколико медаља на државним првенствима, медаље не међународним такмичењима, али и два брака између наших чланова.

Структура броја чланова

11

Такмичари

5

Стални чланови

6

Функционери

2

Рекреативци

ВК БУ не реализује програме који се финансирају из јавних прихода

Статут

Преузмите статут

Статут