Prema idejama pokretača projekta veslanja na Univerzitetu u Beogradu i težnjama svih dosadašnjih članova Kluba, definisana je vizija veslačkog kluba Beogradski Univerzitet, koja sadašnjim i budućim članovima, kao i celoj zainteresovanoj javnosti, ukazuje na to šta se želi postići u budućnosti:

„Težimo da veslanje, kao tradicionalni univerzitetski sport, organizujemo na Beogradskom Univerzitetu, a studentima stvorimo uslove za bavljenje ovim sportom i da nizom planiranih aktivnosti razvijamo takmičarski duh i negujemo timski rad, kao i da kroz sport unapredimo odnos sa domaćim i stranim univerzitetima.“

Sprovođenje promotivnih aktivnosti imaju za cilj omasovljavanje veslanja i formiranje veslačkih sekcija na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Ove aktivnosti obuhvataju:

    • Prezentaciju ideje i na drugim fakultetima i prenošenje iskustva o dosadašnjim aktivnostima i radu,

 

    • Afirmaciju pojedinaca na drugim fakultetima koji bi bili zaduženi za „regrutaciju“ studenata i vođenje sekcija na svojim fakultetima,

 

    • Uključivanje sekcija fakulteta u veslački klub Univerziteta u Beogradu.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-61986124-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');